LGD Zielone Światło

"Lokalna Grupa Działania Zielone Światło"

 • Autor: LGD Grupa Łużycka

"Lokalna Grupa Działania Zielone Światło"

 
„Lokalna Grupa Działania Zielone Światło” jest organizacją pozarządową powstałą z inicjatywy samorządów, przedsiębiorców oraz rolników. Łączymy w swoich działaniach podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, podmioty publiczne oraz liczne grono osób fizycznych. Swoje działania realizujemy w oparciu o Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) obejmującą teren gmin: Krosno Odrzańskie, Bytnica i Maszewo. Głównymi celami naszego stowarzyszenia są: rozwój turystyczny, ekologiczny i kulturowy obszaru objętego LSR, podniesienie aktywności społecznej mieszkańców oraz rozwój gospodarczy regionu.
 
Teren Lokalnej Grupy Działania Zielone Światło znajduje się na atrakcyjnym przyrodniczo Pojezierzu Lubuskim, na dogodnym pod względem komunikacyjnym i strategicznym obszarze. Krajobraz regionu LGD bogaty jest w liczne akweny – jeziora, stawy, rzeki i strumienie oraz w lasy. Lesistość na terenie LGD kształtuje się na bardzo wysokim poziomie - 64%. Lasy gminy Maszewo stanowią fragment Puszczy Rzepińskiej, gmina Bytnica obejmuje zasięgiem Gryżyński Park Krajobrazowy, a na terenie gminy Krosno Odrzańskie znajduje się wiele pomników przyrody, takich jak np. ponad 350-letni dąb szypułkowy w Osiecznicy. Bogactwo runa leśnego oraz mnogość gatunków ryb w łowiskach komercyjnych jest niewątpliwą atrakcją turystyczną. W bliskim otoczeniu działania LGD znajdują się Niemcy.
 
Niewielka odległość od granicy daje szerokie możliwości wymiany doświadczeń, tworzenia partnerstw oraz stwarza warunki promocji lokalnych produktów i usług u zachodniego sąsiada. 
Wirtualne panoramy
 • Baner: BRODYBRODY
 • Baner: BYTNICABYTNICA
 • Baner: GUBINGUBIN
 • Baner: JASIEŃJASIEŃ
 • Baner: KROSNO ODRZAŃSKIEKROSNO ODRZAŃSKIE
 • Baner: LIPINKI ŁUŻYCKIELIPINKI ŁUŻYCKIE
 • Baner: LUBSKOLUBSKO
 • Baner: ŁĘKNICAŁĘKNICA
 • Baner: MASZEWOMASZEWO
 • Baner: TRZEBIELTRZEBIEL
 • Baner: TUPLICETUPLICE

Plan Twojej wycieczki

 • Brak dodanych obiektów.
Logo: Zieloni Logo: Zieloni
.
Baner: Szlak 15 południka