Lipinki Łużyckie

Gmina Lipinki Łużyckie

 • Autor: LGD Grupa Łużycka

Gmina Lipinki Łużyckie

 
Gmina położona w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego, w powiecie żarskim, rozciągająca się na powierzchni około 89 km2 (w tym blisko połowę stanowią lasy i grunty leśne). Historycznie Lipinki Łużyckie wraz z przyległym terenem związane były z Ziemią Żarską. W okresie państwa wczesnopiastowskiego, za panowania Bolesława Chrobrego, wchodziły w jego skład, ale już od roku 1032 znalazły się w rękach margarbiów brandenburskich. Trzy stulecia później znalazły się w granicach królestwa czeskiego, a po roku 1815 stanowiły część państwa pruskiego.
 
Pierwsza zachowana wzmianka o tych terenach pochodzi z roku 1329. Wiele zabytków znajdujących się na terenie gminy sięga swoimi korzeniami epoki renesansu i baroku oraz daje świadectwo panowania na tych ziemiach rodu Schönnaichów. Jedną z najsłynniejszych postaci związanych z tutejszą historią i kulturą był łużycki pastor ewangelicki Mikołaj Jakubica (zmarły w Lipinkach w roku 1563), którego uważa się za ojca dolnołużyckiego języka pisanego. W roku 1548 po raz pierwszy przełożył Biblię z łaciny na język Serbołużyczan.
 
W okolicach wsi wchodzących w skład gminy nie brak interesujących obiektów przyrodniczych, z których na uwagę zasługują m.in.: rezerwat łąkowy Wrzosiec, położony na południe od wsi Grotów, 700-letni dąb w Zajączku i 170 -letni w Suchlebie.
 
Urząd Gminy Lipinki Łużyckie
ul. Główna 9
68-213 Lipinki Łużyckie
tel. 68 362 62 30 
e-mail: gmina~@~lipinki~-~luzyckie~.~pl
 
Wirtualne panoramy
 • Baner: BRODYBRODY
 • Baner: BYTNICABYTNICA
 • Baner: GUBINGUBIN
 • Baner: JASIEŃJASIEŃ
 • Baner: KROSNO ODRZAŃSKIEKROSNO ODRZAŃSKIE
 • Baner: LIPINKI ŁUŻYCKIELIPINKI ŁUŻYCKIE
 • Baner: LUBSKOLUBSKO
 • Baner: ŁĘKNICAŁĘKNICA
 • Baner: MASZEWOMASZEWO
 • Baner: TRZEBIELTRZEBIEL
 • Baner: TUPLICETUPLICE

Plan Twojej wycieczki

 • Brak dodanych obiektów.
Logo: Zieloni Logo: Zieloni
.
Baner: Szlak 15 południka