Trzebiel

Gmina Trzebiel

 • Autor: LGD Grupa Łużycka

Gmina Trzebiel

 
Gmina położona jest na pograniczu dwóch podprowincji - Wzniesień Łużyckich i Wzniesień Śląsko - Wielkopolskich. Bariery zewnętrznych powiązań przestrzennych stanowią duże kompleksy leśne, pośród których położona jest gmina. W obrębie regionów występują dwa mezoregiony Łuk Mużakowski i Wzniesienia Żarskie. Obszar gminy obejmuje 166,6 km2. Zamieszkuje ją 5788 mieszkańców, w 34 miejscowościach. Największym skupiskiem ludności jest wieś Trzebiel, licząca 1324 mieszkańców i będąca zarazem siedzibą władz samorządowych.
 
Do końca II wojny światowej Trzebiel był miastem, które swoje początki wywodziło ze zlokalizowania na skrzyżowaniu szlaku Gubin - Zgorzelec oraz Żary - Forst. Trzebiel był wyposażony w pełnię praw miejskich tzw. prawa magdeburskiego. Zachowane fragmenty murów fortyfikacyjnych i układ urbanistyczny świadczą, że Trzebiel był ważnym ośrodkiem lokalnym. Korzystna lokalizacja komunikacyjna do dziś jest ważnym atutem Trzebiela.
 
Do podstawowych zalet ważnych dla rozwoju turystyki i rekreacji należy zaliczyć obszary gminy o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych: park krajobrazowy „Łuk Mużakowa”, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, urozmaicony krajobraz, duży udział lasów i jezior, występowanie szeregu obiektów o wartościach archeologicznych, a także terenów nienarażonych na uciążliwości wywoływane przez przemysł i komunikację samochodową. 
 
Urząd Gminy Trzebiel
ul. Żarska 41
68-212 Trzebiel
tel.  068 375 68 22, 068 375 67 52
e-mail: gmina~@~trzebiel~.~pl
www.trzebiel.pl
 
Wirtualne panoramy
 • Baner: BRODYBRODY
 • Baner: BYTNICABYTNICA
 • Baner: GUBINGUBIN
 • Baner: JASIEŃJASIEŃ
 • Baner: KROSNO ODRZAŃSKIEKROSNO ODRZAŃSKIE
 • Baner: LIPINKI ŁUŻYCKIELIPINKI ŁUŻYCKIE
 • Baner: LUBSKOLUBSKO
 • Baner: ŁĘKNICAŁĘKNICA
 • Baner: MASZEWOMASZEWO
 • Baner: TRZEBIELTRZEBIEL
 • Baner: TUPLICETUPLICE

Plan Twojej wycieczki

 • Brak dodanych obiektów.
Logo: Zieloni Logo: Zieloni
.
Baner: Szlak 15 południka