Regulamin Konkursu

Regulamin

  • 27-10-2014
  • LGD - Grupa Łużycka
Regulamin Konkursu „Opisz miejsce w którym mieszkasz”
 
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” oraz „Lokalna Grupa Działania Zielone Światło”.
2. Celem konkursu jest promocja obszaru, który swoim działaniem obejmują Organizatorzy – wskazane w pkt.1 oraz pkt. 7.
3. Hasłem przewodnim, jednocześnie określającym tematykę konkursu jest:
„Opisz miejsce w którym mieszkasz” – opiszcie nam najpiękniejsze miejsca i turystyczne atrakcje, które warto zobaczyć w Waszej okolicy!
3. Konkurs przeprowadzony zostanie wyłącznie w Internecie, na stronie internetowej projektu www.szlak15południka.pl, w okresie od 27 października do 30 listopada 2014 roku.
4. Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia za pisemną zgodą opiekuna prawnego. Uczestnikiem może być tylko i wyłącznie mieszkaniec obszaru, którego dotyczy konkurs. Każdy uczestnik ma prawo przysłać do oceny komisji konkursowej 1 (jedną) pracę, opisaną imieniem i nazwiskiem z podaniem danych kontaktowych (adres, nr telefonu).
5. Prace konkursowe uczestnicy przesyłają drogą mailową na adres biuro@grupaluzycka.pl, w temacie wpisując Konkurs „Opisz miejsce w którym mieszkasz”. Prace przesyłane tradycyjną drogą pocztową nie będą kwalifikowane.
6. Nadesłane prace konkursowe oceni powołana w tym celu komisja konkursowa powołana przez Organizatorów.
7. Prace konkursowe muszą dotyczyć wyłącznie miejsc położonych w granicach działania Stowarzyszeń organizujących konkurs. Są to gminy Brody, Gubin, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Łęknica, Trzebiel, Tuplice, Bytnica, Krosno Odrzańskie i Maszewo (powiat żarski i krośnieński). Organizatorzy mają prawo odrzucić pracę, która nie będzie, zdaniem Komisji Konkursowej, spełniała powyższego warunku.
8. Prace konkursowe (teksty) nie powinny przekraczać znormalizowanej ilości 2500 tys. znaków (ze spacjami) i mieścić się na jednej stronie standardowej kartki A4. Prace przyjmowane będą wyłącznie w wersji elektronicznej i otwartej do edycji.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac lub ich fragmentów do celów promocyjnych związanych z działalnością statutową, promocją regionu a w szczególności miejsc, których będą dotyczyć prace konkursowe. Prace lub ich fragmenty będą publikowane na stronach projektu lub w wydawnictwach drukowanych przez Organizatorów.
10. Nagrodami w konkursie będą okolicznościowe przewodniki i dodatkowe pakiety upominkowe ufundowane przez Organizatorów, rozdzielone uczestnikom wg decyzji Komisji Konkursowej.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją